Utbildningsmaterial och utvecklingsprojekt

Våld i nära relation – ett folkhälsoprojekt i Skaraborg 2018-2020

 Klicka på bilden för att hitta mer information.

Kontaktuppgifter:
Annica Bengtzing

0551-36082

 

Föreläsning om trauma och sekundärtraumatisering
UTBILDNING OM PSYKISK TRAUMATISERING OCH BEMÖTANDE MED JOHANNA BRYNIELSSON
 
Utbildningen var en del av projektet Våld i nära relation som Samordningsförbunden i Skaraborg finansierar. Vi erbjuder utbildningen till chefer och medarbetare inom Hälso- och sjukvård, Kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling i Skaraborg.
 

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.
 
https://urskola.se/Produkter/196431-UR-Samtiden-Gor-vi-skillnad-for-utsatta-barn-Barndomstrauma-paverkar-livet

Upprop för ett friskare Mariestad - Töreboda och Gullspång

 Samverkansteam mellan Vården, Fk, Kommunerna på Närhälsans vårdcentraler och Skagerns vård och hälsoenhet.
Projektledare och  handläggre :
Marika Perc
e-post: marika.perc@forsakringskassan.se

Tema psykisk hälsa
Titta gärna på kortfilmerna med ÅSA KADOWAKI:

1) Att må normalt - 2) Psykologiska effekter - 3) Bemötande, vad är stress?
4) Egen bedömning - 5) Ta beslut- säga nej - 6) Biverkningar av sjukskrivning 
7) Att ha sina känslor.


Filmerna är framtagna till vårdpersonal men fungerar utmärkt även i andra sammanhang. Till filmerna finns ett diskussionsunderlag (se nedan) och man kan använda en eller flera filmer åt gången på t.ex ett APT eller frukostträff i en arbetsgrupp.
Vill man ha lite stöd i genomförandet är man välkommen att kontakta samordningsförbundet så löser vi det tillsammans.

Individinriktade aktiviteter/rehab

Rehabiliterande- arbetsförberednade och motiverande insts för personer som varit borta längre tid från arbetslivet.
Kartläggning- och arbetsförmågeutredningar.


PRE-REHAB Mariestad
Målgrupp: 30-64
Johanna Svensson Arbetsmarknadsenheten
tel: /0501-756352    0501-75 50 00
E-post: johanna.svensson@mariestad.se
Brochyr

PRE-REHAB Töreboda
Målgrupp: 30-64
Maria Nyström Arbetsmarknadsenheten
tel: 0506 – 189 25
E-post: maria.nystrom@toreboda.se
Hemsida

PRE-REHAB Gullspång
Målgrupp: 30-64
Henrik Lindgren Arbetsmarknadsenheten
tel: 0551-36103
e-post: henrik.lindgren@gullspang.se
Hemsida

Nystart 2.0 - Medborgarskolan/Fk
Nystart 2.0 är en kurs hos Medborgarskolan för personer som är mellan 15 och 64 år och av olika anledningar inte arbetar eller studerar idag. Vi erbjuder  en plats där alla är välkomna och där man kan utvecklas, få vägledning och support för att må bra både idag och framöver.
Målgrupp: Sjukskriven eller uppbär försörjningsstöd
Kontakt: Rune Yttersjö Medborgarskolan
e-post: rune.yttersjo@medborgarskolan.se
tel: 073-523 853
Hemsida

Ung Arena
Målgrupp: Unga vuxna med behov av motiverande och stärkande insatser mot arbete och studier.
Kontaktpersoner:
Johanna Svensson Mariestad
tel: 0501-756352
e-post: johanna.svensson@mariestad.se
Cecilia Gustavsson /Töreboda
tel: 0551-36100
e-post: cecilia.gustafsson@toreboda.se
Henrik Lindgren Gullspång
o551-36103
e-post: mailto:henrik.lindgren@gullspang.se


Rörsås Lantliv - naturunderstödd rehabilitering
Rörsås Lantliv certifierade som Grön Arena-gård via Hushållningssällskapet. Det finns alltså möjlighet att delta i rehabiliterande aktiviteter här på gården som baseras på trädgård, djur och natur, på remiss via hälso- och sjukvård eller via Arbetsmarknadsenheterna
Hemsida
Kontakt: 070-656 62 30

Integrations och rehabprojekt på Sötåsen Lantbruksskola Töreboda
Mål:En integrerad yrkesutbildning för utveckling i svenska språket.
Syfte: Att stärka språk och yrkesfärdighet genom praktiskt arbete
Bonus: Kunskap om och möten med andra kulturer samt en väg in till arbetsmarknaden.
Kontakt: Mirnes Voloder
tel: 0506-18251 E-post: mirnes.voloder@toreboda.se

Mötesplats Gullspång
Målgrupp: Asylsökande och Utrikesfödda
Stödjande och motiverande insatser för de som inte har någon planerad insats eller som komplement till Sfi eller liknande.
Kontakt:
Monica Högberg
e-post: monica.hogberg@gullspang.se
 tel: 0551-36101

Mentorskap för nyanlända
Töreboda kommun tillsammans med näringslivet skapa bättre förutsättningar för arbetssökande och nyanlända.
Projektledare: Jessica Bergwall
tel:0506-182 68 e-post: jessica.bergwall@toreboda.se
Länk till Fb

TIA - Tidiga insatser för asylsökande
Integrationsenheten Mariestad - aktivitet placerad i Moholm
ontakt: joakim.stier@mariestad.se
Information Länsstyrelsen
Information Mariestads kommun
 

Aktivitetsförmågeutredning

SASSAM

Förstärkt samarbete med
Arbetsförmedlingen


Kontaktpersoner:
Sjukpenningsfrågor
Ola Lugner
ola.lugner@forsakringskassan.se

Aktivitetsersättning (19-29 år)
Eva Bremer
eva.bremer@forsakringskassan.se

 

Rehabmottagningar:

Närhälsan Mariestad  
   
Närhälsan Gullspång 
   
Närhälsan Töreboda   
  
 
REHABKORDINATORER
GULLSPÅNG
Närhälsan Gullspång/Hova Vårdcentral
Mona Strand – RK
0506-197 24
mona.strand@vgregion.se
 
Skagerns Vårdcentral
Alexandra Persson – RK
0551-201 17
alexandra.persson@skagernsvard.se

MARIESTAD
Närhälsan Mariestad Vårdcentral
Maria Birath-Westman – RK
0700-20 64 04
maria.birath-westman@vgregion.se
 
Unicare Vårdcentral – Mariestad & Götene
Carina van Asten – RK
072-565 31 11
carina.van.asten@unicare.nu

TÖREBODA
Närhälsan Töreboda Vårdcentral
Mona Strand – RK
0506-197 24
mona.strand@vgregion.se

Vårdcentraler:

Närhälsan Mariestad

Närhälsan Töreboda

Närhälsan Gullspång

Skagerns vård och hälsoenhet

UNICARE