Samordningsförbundet  bedriver inte i egen regi rehabiliterande individinriktade insater utan medfinansierar och/eller samordnar parternas gemensamma resurser på olika sätt.
I Norra Skaraborg finns ett antal Pre-Rehab insatser för personer som har stått utanför arbetsmarknaden under längre tid.  Möjlighet till perosnlig coachning, friskvårdande aktiviteter, studiemotiverande och studie och yrkesvägledande insatser.

Under fliken Aktiviteter finns kort information och kontaktuppgifter till olika aktiviteter (under uppbyggnad).
Där finns också länkar till parternas reguljära insatser och verksamheter.

Är det svårt att hitta rätt?
Kontakta Annica Bengtzing
tel: 0551-36082
eller maila: annica.bengtzing@gullspang.se

 

Utbildnings- och infomaterial från 2019-2020
 

Föreläsning om trauma och sekundär-
trauma
8 april 2019
Johanna Brynielsson -
läs mer här
Länk till åhörarkopior

Föreläsnings-material
Hjälpa eller stjälpa!


Klicka här >>

Håller vi på att förvandla "livet" till en sjukdom? Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut.
Vill du se Åsa´s  korta filmer, klicka här >>

Informationsmaterial

Aktuella utbildningar och utvecklingsprojekt
KUR-
Utbildning

Under hösten 2020 kommer Åsa Kadowaki tillbaka.
Mer info kommer inom kort
 
Samordningsförbundet uppmärksammar varje år arbetsgivare som tar extra stort socialt ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering genom att öppna dörrarna för målgrupper som står en bit från reguljärt arbete eller studier.
 

2019 

 

INFORMATION Juni 2020

TRE SAMORDNINGSFÖRBUND I SKARABORG HAR BESLUTAT ATT FR.O.M 210101 GÅ SAMMAN I ETT FÖRBUND, SKARBORGS SAMORDNINGSFÖRBUND 
 
Med syfte att skapa en organisation med mer och kraftfullare resurser till åtgärder och att kunna erbjuda ett större, bredare och mer kvalificerat utbud till fler, har beslut fattats att tre förbund iSkaraborg ska gå samman till ett förbund den 1 januari 2021.
Nya förbundet representeras av 14 av Skaraborgs kommuner, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Under hösten 2020 är inplanerat en gemensam budgetupptakt och gemensamma styrelsemöten samt medlemssamråd för att senare utmynna i att varje förbund fattar beslut om den gemensamma budgeten och de insatser som ska genomföras 2021.
Arbetet i de nuvarande förbunden och deras beredningsgrupper fortsätter som vanligt med att genomföra planerade insatser enligt förbundens uppdrag men också med att planera för kommande insatser.
 
Eventuella frågor besvaras av nedanstående:

Gunilla Druve Jansson, Ordförande Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Gunilla.druve.jansson@vgregion.se
 
Louise Samuelsson, Ordförande Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Louise.samuelsson@forsakringskassan.se
 
Anette Karlsson, Ordförande Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Anette.c.karlsson@mariestad.se

Kalender och Länkar
 

Styrelsemöte:

18 sept 13.00-16.00
Gemensamt med Östra och Västra
Lokal: Stadshuset Skövde

NYTT! 20 oktober Heldag för styrelser och beredningsgrupper i Skaraborg.
Budgetupptakt 2021
_____________
6 nov heldag gemensamt med beredningsgrupp Norra
_____________
11 dec 9-12 + lunch/Det goda exemplet
Presidiemöte:
4 sept 14-16
23 okt 14-16
27 nov 14-16

Beredningsgrupp:

  • 28 augusti 9-11.30 Stadshuset Mariestad, Hovden
  • 29 sept  9.30-12 (styrgrupp för PO 8-9.30) Stadshuset Mariestad Dillö
  • NYTT! 20 oktober Heldag för styrelser och beredningsgrupper i Skaraborg. Budgetupptakt 2021

•6 nov  Samverkansdag gemensamt med styrelse -Heldag
•11 dec  Traditionsenlig avslutning av 2020 med utdelning   av det goda exemplet och möte med styrelsen

Övrigt:
 

Länkar