Samordningsförbundet  bedriver inte i egen regi rehabiliterande individinriktade insater utan medfinansierar och/eller samordnar parternas gemensamma resurser på olika sätt.
I Norra Skaraborg finns ett antal Pre-Rehab insatser för personer som har stått utanför arbetsmarknaden under längre tid.  Möjlighet till perosnlig coachning, friskvårdande aktiviteter, studiemotiverande och studie och yrkesvägledande insatser.

Under fliken Aktiviteter finns kort information och kontaktuppgifter till olika aktiviteter (under uppbyggnad).
Där finns också länkar till parternas reguljära insatser och verksamheter.

Är det svårt att hitta rätt?
Kontakta Annica Bengtzing
tel: 0551-36082
eller maila: annica.bengtzing@gullspang.se

 

Utbildnings- och infomaterial från 2019
 

Föreläsning om trauma och sekundär-
trauma
8 april 2019
Johanna Brynielsson -
läs mer här
Länk till åhörarkopior

Föreläsnings-material
Hjälpa eller stjälpa!


Klicka här >>

Håller vi på att förvandla "livet" till en sjukdom? Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut.
Vill du se Åsa´s  korta filmer, klicka här >>

Informationsmaterial

Aktuella utbildningar och utvecklingsprojekt
KUR-
Utbildning

Under hösten 2020 kommer Åsa Kadowaki tillbaka.
Mer info kommer under våren
 
Samordningsförbundet uppmärksammar varje år arbetsgivare som tar extra stort socialt ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering genom att öppna dörrarna för målgrupper som står en bit från reguljärt arbete eller studier.
 

2019 

 

Kalender och Länkar
 

Styrelsemöte:

3 april 13.45-16.00
Kommunhuset Hova
12 juni 13.30-16.00
18 sept 13.30-16.00
6 nov heldag
11 dec 9-12 + lunch/Det goda exemplet
Presidiemöte:
17 mars 14-16
4 juni 14-16
4 sept 14-16
23 okt 14-16
27 nov 14-16

Beredningsgrupp:

•24 april   9.30-12 ( styrgrupp för PO 8-9.30)
•26 juni  9-12
•29 sept  9.30-12 (styrgrupp för PO 8-9.30)
•6 nov  Samverkansdag gemensamt med styrelse -Heldag
•11 dec  Traditionsenlig avslutning av 2020 med utdelning   av det goda exemplet och möte med styrelsen

Övrigt:
Nationell konferens24-25 mars Tylösand
www.finsam.se 
Medlemssamråd 17 april

Länkar