Nedan hittar Du åhörarkopior Per Isdal 190927
Medkänslans pris
Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet.
I boken Medkänslans pris skildrar psykoterapeuten Per Isdal hur han själv förändrades av yrket han älskar. Han resonerar kring vad arbetet gör med oss och vad vi kan göra åt det och presenterar konkreta förebyggande strategier. Han redogör också för forskning kring sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet samt för hur dessa begrepp kan öka förståelsen för symtom och förändringar hos den som vårdar andra.

Länk till förlag >>

Johanna BrynielssonTrauma och sekundär- traumati-
sering.

28 oktober
Utbildningsmaterial

Föreläsning om trauma och sekundär-
trauma
8 april 2019
Johanna Brynielsson -
läs mer här
Länk till åhörarkopior

ESF projektet Ung Arena 9.0 som pågått i nio kommuner i Skaraborg under 36 månader implementeras. Implementeringen stöttas av Skaraborgs kommunalförbun, VGR och Samordningsförbundet Östra och Norra Skaraborg under kommande 2 år (se trailer nedan).
Aktuella utbildningar och utvecklingsprojekt

Föreläsnings-material
Hjälpa eller stjälpa!


Klicka här >>

Håller vi på att förvandla "livet" till en sjukdom? Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut.
Vill du se Åsa´s  korta filmer, klicka här >>

Informationsmaterial

Samordningsförbundet uppmärksammar varje år arbetsgivare som tar extra stort socialt ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering genom att öppna dörrarna för målgrupper som står en bit från reguljärt arbete eller studier.
 

2018 tillföll utmärelserna Det goda exemplet :
Daloc Töreboda, Mann Tek AB Mariestad och Partex Gullspång.


 

Samordningsförbundet  bedriver inte i egen regi rehabiliterande individinriktade insater utan medfinansierar och/eller samordnar parternas gemensamma resurser på olika sätt.
I Norra Skaraborg finns ett antal Pre-Rehab insatser för personer som har stått utanför arbetsmarknaden under längre tid.  Möjlighet till perosnlig coachning, friskvårdande aktiviteter, studiemotiverande och studie och yrkesvägledande insatser.

Ett antal pågående integrationsprojekt för både utrikesfödda som har fått uppehållstillstånd, men också för nyanlända som är kvar i asylprocessen.
På folkhögskolan i Mariestad finns möjligheter till studiemotiverande, studieförberedande och gymnasiekompetens genom allmän linje.
Vissa insatser är riktade till specifika målgrupper.

Under fliken Aktiviteter finns kort information och kontaktuppgifter till olika aktiviteter (under uppbyggnad).
Där finns också länkar till parternas reguljära insatser och verksamheter.

Är det svårt att hitta rätt?
Kontakta Annica Bengtzing
tel: 0551-36082
eller maila: annica.bengtzing@gullspang.se

 

Kalender och Länkar
 

Styrelsemöte:
11 sept kl 13.30-15.30
AMU Töreboda
1 nov gemensamt med beredningsgrupp
13 dec

Presidiemöte:
18 oktober 9-11

Beredningsgrupp:
1 nov gemensamt med styrelse
13 dec

Övrigt:
 

Länkar