Ytterligare utbildnings-tillfälle med Johanna BrynielssonTrauma och sekundär- traumati-
sering.

28 oktober 13-15. FULLBOKAT!
Denna gång hålls utbildniningen i Götene.
Klicka på bilden för mer information och anmälan.

Föreläsning om trauma och sekundär-
trauma
8 april 2019
Johanna Brynielsson -
läs mer här
Länk till åhörarkopior

ESF projektet Ung Arena 9.0 som pågått i nio kommuner i Skaraborg under 36 månader implementeras. Implementeringen stöttas av Skaraborgs kommunalförbun, VGR och Samordningsförbundet Östra och Norra Skaraborg under kommande 2 år (se trailer nedan).
Aktuella utbildningar och utvecklingsprojekt

Föreläsnings-material
Hjälpa eller stjälpa!


Klicka här >>

Håller vi på att förvandla "livet" till en sjukdom? Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut.
Vill du se Åsa´s  korta filmer, klicka här >>

Informationsmaterial

Samordningsförbundet uppmärksammar varje år arbetsgivare som tar extra stort socialt ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering genom att öppna dörrarna för målgrupper som står en bit från reguljärt arbete eller studier.
 

2018 tillföll utmärelserna Det goda exemplet :
Daloc Töreboda, Mann Tek AB Mariestad och Partex Gullspång.


 

Samordningsförbundet  bedriver inte i egen regi rehabiliterande individinriktade insater utan medfinansierar och/eller samordnar parternas gemensamma resurser på olika sätt.
I Norra Skaraborg finns ett antal Pre-Rehab insatser för personer som har stått utanför arbetsmarknaden under längre tid.  Möjlighet till perosnlig coachning, friskvårdande aktiviteter, studiemotiverande och studie och yrkesvägledande insatser.

Ett antal pågående integrationsprojekt för både utrikesfödda som har fått uppehållstillstånd, men också för nyanlända som är kvar i asylprocessen.
På folkhögskolan i Mariestad finns möjligheter till studiemotiverande, studieförberedande och gymnasiekompetens genom allmän linje.
Vissa insatser är riktade till specifika målgrupper.

Under fliken Aktiviteter finns kort information och kontaktuppgifter till olika aktiviteter (under uppbyggnad).
Där finns också länkar till parternas reguljära insatser och verksamheter.

Är det svårt att hitta rätt?
Kontakta Annica Bengtzing
tel: 0551-36082
eller maila: annica.bengtzing@gullspang.se

 

Kalender och Länkar
 

Styrelsemöte:
11 sept kl 13.30-15.30
AMU Töreboda
1 nov gemensamt med beredningsgrupp
13 dec

Presidiemöte:
18 oktober 9-11

Beredningsgrupp:
1 nov gemensamt med styrelse
13 dec

Övrigt:
 

Länkar